Taksäkerhet

Att säkert kunna ta sig upp på ett tak och utföra till exempel sotning, underhåll eller reparationer är något värt att prioritera för att undvika onödiga olyckor.

Undvik onödiga olyckor

En av de saker du kan investera i för att öka taksäkerheten är takstegar som kan specialanpassas efter varje enskilt tak med oändliga varianter av infästningar. Det går att göra till de flesta tak, som till exempel tegeltak, plåt och råspont med tegel. Det hjälper både yrkesmän som oss att säkert utföra takjobb, men också till exempel sotaren.

​​​​​​​Fler exempel på komponenter som ökar taksäkerheten:
  • Snörasskydd, för att skydda mot snöras.
  • Nockräcke, som sitter fast i taknocket. Där man fäster livlina vid underhåll eller reparation.
  • Gångbrygga mellan skorstenar

Vi prioriterar säkerhet

Taksäkerhet är något vi lägger yttersta vikt vid i alla olika tjänster vi genomför men du som ägare till ett hus eller en fastighet kan alltså också investera i att öka tryggheten till när jobb behöver utföras på ett tak.
 
Hör av er till oss via telefon eller e-post om du har frågor eller vill beställa något för att öka taksäkerheten.

Kontakta oss

​​​​​​​
Mattias Wachsmann
070-440 37 34
Lennart Johnsson
070-204 87 88

E-post
brynasplat@telia.com